dky-kalite-lefts

KALİTE YÖNETİM & ISG YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite yönetim ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda sistematik iyileştirme sağlayan ve bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; pazar payının artırılması ve iş güvenliği açısından risklerinin azaltılması, kaynakların etkin kullanılarak maliyetlerin düşürülmesi, diğer yönetim sistemleriyle uyumu, Avrupa Birliği ile uyum sürecindeki gelişmeler ve toplumsal farkındalığın artması nedeniyle giderek daha fazla önem kazanmıştır.

Kuruluşumuz da toplumsal sorumluğunun farkında olarak; zaten uzun yıllardır duyarlılık içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini tescillendirmeye karar vermiş ve TÜV NORD firmasından ISO 9001:2008Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almıştır.

Firmamız; şimdiye kadar olduğu gibi;

  • Çevreye saygılı olmaya,
  • Bu kapsamdaki tüm yasal mevzuatlara uymaya,
  • Tüm proseslerimizi sürekli iyileştirmeye,
  • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevre ve iş güvenliği açısından her türlü risklerini azaltmaya,
  • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini herzaman önemseyerek çalışma ortamlarını iyileştirmeye,
  • Çevresel risk ve etkilerimizi sürekli gözden geçirerek, çevreye en az etkiyi yaratacak altyapıyı oluşturmaya,
  • Bu bilinci geliştirmek üzere eğitim faaliyetleri düzenlemeye,
  • Atıklarımızın, ilgili yasal mevzuatlara göre öncelikle geri dönüşümünü, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarımızın ise bertaraf edilmesini sağlamaya

bundan böyle de devam edecektir.

Ara