kalite-garantisi-2
dky-kalite-lefts

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Müşterinin isteği olan kaliteyi, insan sağlığına ve güvenliğine uygun tasarımda ve çevre etkileri azaltılmış, tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle, standart ve yasal şartlara uygun, zamanında ve doğru fiyat politikası ile uyum içinde çalışarak ürünü üretmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

Tüm çalışanların eğitim, motivasyonunu ve çevre bilincini arttırarak, sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirerek, sürekli artan çevre kirliliğine karşı bilinçlendirilmesini sağlayarak, müşterilerimizin istediği kaliteli ürünü üretmeyi, kaliteyi kendine ilke edinmiş, çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğini benimsemiş personelle karşılamak,

Sürekli iyileştirme faaliyetlerini tüm süreçlerde uygulamak,

Yönetimde, ürün geliştirme, imalat ve kontrol yöntemleri ile çalışma koşullarında yenilikçi çağa uygun teknolojiyi olumsuz çevresel etkileri azaltarak kullanmaktır,

Dışardan temin edilen tüm girdilerin kaynağı olan tedarikçilerimizi müşteri memnuniyet ilkesine paralel olarak eğitmek, çevre etkileri ile iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarını değerlendirmek,

Ulusal ve uluslararası yasa standartlara uygun toplum, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartlara uyumluluğunu geliştirmektir

KALİTE YÖNETİM & ISG YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite yönetim ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda sistematik iyileştirme sağlayan ve bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; pazar payının artırılması ve iş güvenliği açısından risklerinin azaltılması, kaynakların etkin kullanılarak maliyetlerin düşürülmesi, diğer yönetim sistemleriyle uyumu, Avrupa Birliği ile uyum sürecindeki gelişmeler ve toplumsal farkındalığın artması nedeniyle giderek daha fazla önem kazanmıştır.

Kuruluşumuz da toplumsal sorumluğunun farkında olarak; zaten uzun yıllardır duyarlılık içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini tescillendirmeye karar vermiş ve TÜV NORD firmasından ISO 9001:2008Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almıştır.

Firmamız; şimdiye kadar olduğu gibi;

  • Çevreye saygılı olmaya,
  • Bu kapsamdaki tüm yasal mevzuatlara uymaya,
  • Tüm proseslerimizi sürekli iyileştirmeye,
  • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevre ve iş güvenliği açısından her türlü risklerini azaltmaya,
  • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini herzaman önemseyerek çalışma ortamlarını iyileştirmeye,
  • Çevresel risk ve etkilerimizi sürekli gözden geçirerek, çevreye en az etkiyi yaratacak altyapıyı oluşturmaya,
  • Bu bilinci geliştirmek üzere eğitim faaliyetleri düzenlemeye,
  • Atıklarımızın, ilgili yasal mevzuatlara göre öncelikle geri dönüşümünü, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarımızın ise bertaraf edilmesini sağlamaya

bundan böyle de devam edecektir.

DKY VİZYONU

Dünya vana pazarında akla gelen ilk markalar arasında yer almak ve yaratıcı çözümlerle su kontrol sistemleri sektöründe öncü olmak.

DKY MİSYONU

Kaliteli ürünlerinin güvenilirliğini ve sürekliliğini sağlayacak alt yapıyı güncel teknolojik yatırımları gerçekleştirerek, çalışanları, tedarikçileri ve çevreyi koruyarak büyümek.

Ara